Et introibo ad altare Dei, ad Deum, qui lætificat iuventutem meam

MINISTRANT

portal ministrantów posługujących w klasycznym rycie rzymskim


Użycie dzwonka

     

Strona główna

Biblioteka ministranta

Ministrantura

Ceremoniał

 

abp Antoni J. Nowowiejski

I. Według rubryk mszalnych, ministrant dwakroć dzwoni podczas mszy czytanej, mianowicie na Sanctus i na podniesienie Hostii i Kielicha; przepis ten obowiązuje nie tylko w kościołach i kaplicach publicznych, ale także w kaplicach prywatnych, choćby tylko sam ce­lebrans i ministrant byli obecni.

O użyciu dzwonka podczas mszy solennej lub w szczególności pontyfikalnej nic nie wspominają rubryki ani ceremoniał biskupi, ale św. Kongregacja obrzędów wyjaśniła, że to czynić należy, jak we mszy prywatnej. Zwyczaj przyjęty jest najlepszą wskazówką, jak dzwonić trzeba.

II. Prawie wszędzie weszło w zwyczaj uderzenie dzwonkiem przed samem podniesieniem, na Hanc igitur lub na benedixit.

III. Dzwonienie na offertorium niema żadnej rubrystycznej pod­stawy; lecz zwyczaj ten może być zachowany, gdzie został przy­jęty w diecezji.

IV. W wielu krajach, a i u nas także, dzwoni się na Per ipsum przy małym podniesieniu. Zwyczaju tego niema powodu znosić, ale go w ten sposób zmienić, iżby dzwoniono wtedy, gdy się Hostia z Kielichem podnosi, a nie wtedy, gdy się kreślą krzyże, które to podniesienie poprzedzają.

V. Inny zwyczaj, także powszechny, wymaga dzwonienia na Domine, non sum dignus. Dzwonienie to zwraca uwagę wiernych, że za chwilę celebrans ma przyjąć Komunię świętą.

VI. Zwyczaj poruszania dzwonkiem przy wyjściu kapłana z zakrystii również jest zalecenia godny; można to czynić nawet podczas wystawienia.

VII. Nie należy dzwonić:

a) podczas mszy, celebrowanej w kościele, gdzie jest wystawio­ny przenajśw. Sakrament;

b) podczas mszy czytanej wtedy, gdy się odprawia w kościele jaki obrzęd solenny (chór, msza solenna, procesja). Gdyby w chórze spostrzeżono na głos dzwonka, że się odbywa podniesienie, wszyscy mają głowy odsłonić; nie przerywając godzin koniecznych, Przecho­dzący przed ołtarzem, gdzie się odbywa to podniesienie, po dwóch klękają na jedno kolano, nie przerywając modłów;

c) gdzie kilka mszy razem o jednym czasie się odprawia, należy, aby nie sprawiać zamętu, lekko tylko poruszyć dzwonkiem;

d) używanie dzwonka od Gloria, ukończone w Wielki Czwar­tek aż do Gloria w Wielką Sobotę, zastępuje się grzechotką.

 


Biskup A. J. Nowowiejski, Ceremonjał Parafjalny. Przewodnik liturgiczny dla duchowieństwa pasterzowaniem dusz zajętego. Wydanie siódme. Płock 1931.