Et introibo ad altare Dei, ad Deum, qui lætificat iuventutem meam

MINISTRANT

portal ministrantów posługujących w klasycznym rycie rzymskim


Ministrantura

   

Strona główna

Biblioteka ministranta

Ministrantura

Ceremoniał

Instrukcje dla organisty

 

 

 

Ministrantura ogólna

Ministranci i ich czynności. (abp Nowowiejski) 
Kościół dozwala, aby tam, gdzie duchownych niższych stopni niema), świeccy posługując celebransowi, spełniali pewne czynności śpiewaków, turyferarza, akolitów i krucyfera...

Czynności ministranta podczas mszy św. zwyczajnej (x. Szmyd)
Ministrant winien umieć składać ręce, czynić znak krzyża, wykonywać wszystkie rodzaje wspomnianych ukłonów w sposób prze­pisany liturgią.

Podstawowe reguły służby liturgicznej. (o. Ettensperger) 
Język liturgii, postawa ciała (ogólna postawa, stanie, klęczenie, siedzenie, chodzenie).

O poszczególnych czynnościach ministrantów. (o. Ettensperger) 
Zapalanie świec, dzwonienie, noszenie świeczników, noszenie mszału, podawanie przedmiotów, posługiwanie przy kadzielnicy (reguła rzymska, sposób polski), noszenie krzyża.

O liturgicznych pozdrowieniach i świętych znakach. (o. Ettensperger) 
Klękanie, pokłony, pocałunek liturgiczny, znak krzyża świętego, uderzanie się w piersi.

Użycie dzwonka (abp Nowowiejski)
Według rubryk mszalnych, ministrant dwakroć dzwoni podczas mszy czytanej...

Rodzaje Mszy św.
Rozgatunkowanie Mszy św. da się przeprowadzić pod względem zewnętrznej uroczystości czyli dodatkowych obrzędów, śród których się odbywa, pod względem jej stosunku do wiernych i pod względem użytego do niej formularza...

 

Ministrantura szczegółowa

Modlitwy w zakrystii.
Dialog ministrantów z kapłanem przed wyruszeniem do ołtarza.

Czynności przygotowawcze, w związku ze służeniem do mszy św. (x. Szmyd)
Ministrant przyszedłszy w czasie właściwym rano do kościoła, by służyć do mszy św., pój­dzie przede wszystkim uklęknąć przed Najśw Sakramentem

Ustawienie ministranta podczas Mszy św.
Przedstawione na obrazkach najważniejsze czynności ministranta.

Służba ceremoniarza. (o Ettensperger)
Opis czynności tego najważniejszego z ministrantów.

Służba jednego ministranta do Mszy św. czytanej. (abp Nowowiejski)
Najbardziej uproszczony rodzaj służby do Mszy św., przeważnie nie uroczystej.

Służba dwóch ministrantów do Mszy św. czytanej. (abp Nowowiejski)
Dwóch ministrantów może służyć zarówno do Mszy św. recytowanej, jak i uroczystej.

Czynności dwu ministrantów podczas mszy św. prywatnej (czytanej) (x. Szmyd)
Trochę inny sposób służenia przez dwóch ministrantów

Służba do Mszy św. śpiewanej. (abp Nowowiejski)
Wskazówki do służby w czasie Mszy św. uroczystych.

Służba do Mszy św. śpiewanej z ceremoniarzem. (x. Komorowski)
Dokładny opis posługi w czasie Mszy św. uroczystej z ministrantami pełniącymi różne funkcje.

Służba do Mszy św. z asystą. (o. Ettensperger)
Opis służby ministrantów do Mszy św. z diakonem i subdiakonem.

Asysta podczas Mszy biskupa (x. Ziółkowski)
Zasady asystowania podczas Mszy św. odprawianej przez biskupa

Kwestia zastępstwa subdiakona. (x. J. Ch. Mueller)
Zasady, zgodnie z którymi w pewnych wypadkach subdiakona może zastąpić kleryk.

Służba do Mszy św. żałobnej. (abp Nowowiejski)
Charakterystyka Mszy św. pogrzebowej oraz w Dzień zaduszny

Służba do Mszy św. czytanej wobec wystawionego N. Sakr. (abp Nowowiejski)
Wskazówki do Mszy św. przy wystawionym N.Sakr.

Służba przy wystawieniu Najśw. Sakramentu. (o. Ettensperger)
Zadania ministrantów podczas wystawienia.

Służba podczas procesji. (o. Ettensperger)
Zasady służby w czasie procesji.

Służba w Środę Popielcową. (abp Nowowiejski)
Zadania ministrantów podczas święcenia popiołu.

Czynności końcowe ministranta, w związku ze służeniem do mszy św. (x. Szmyd)
Ministrant po przybyciu do zakrystii staje z lewej strony kapłana i z nim równocześnie skłania głowę przed krzyżem.

Obrzęd udzielania Komunii św. poza mszą św. z uwagami dla ministrantów (x. Szmyd)
Czynności ministranta podczas udzielania Komunii św.