Et introibo ad altare Dei, ad Deum, qui lætificat iuventutem meam

MINISTRANT

portal ministrantów posługujących w klasycznym rycie rzymskim


Ustawienie ministranta podczas 
Mszy św.

     

Strona główna

Biblioteka ministranta

Ministrantura

Ceremoniał

 

Modlitwa u stopni ołtarza
Ministrant klęczy na posadzce po lewej stronie kapłana


Introit
Gdy kapłan podejdzie do ołtarza, ministrant klęka na pierwszym stopniu


Lekcja
Po zakończeniu lekcji ministrant wstaje i przechodzi na drugą stronę


Gdy kapłan pochyla się przed środkiem ołtarza,
ministrant przenosi mszał na stronę ewangelii


Ewangelia
Ministrant kłania się na imię Jezus i powraca na stronę epistoły


Credo


Offertorium
Ministrant podaje kapłanowi wino i wodę w ampułkach


Lavabo
Ministrant podaje kapłanowi wodę do obmycia rąk


Suscipe
Po odstawieniu tacki, ministrant bierze do rąk dzwonki i klęka


Sanctus i Hanc Igitur
Ministrant dzwoni 3 razy na Sanctus, 
raz dzwoni na Hanc igitur i klęka na drugim stopniu


Konsekracja
Gdy kapłan klęka, ministrant dzwoni jeden raz


Podniesienie
Ministrant podtrzymuje kraj ornatu i dzwoni 3 razy


Koniec kanonu
Ministrant dzwoni jeden raz


Komunia kapłana
Ministrant dzwoni 1, 2 i 3 razy, gdy kapłan mówi Domine non sum dignus


Confiteor przed komunią
Ministrant bierze patenę z kredensu, klęka i mówi Confiteor


Komunia
Gdy ministrant przystępuje do komunii, klęka na drugim stopniu


Dziękczynienie
Po komunii ministrant bierze ampułki z winem i wodą


Puryfikacja
Ministrant nalewa do kielicha, przez palce kapłana, wina a następnie wody 


Przeniesienie mszału
Po odstawieniu ampułek, ministrant przenosi mszał na stronę epistoły


Ministrant stawia mszał po stronie epistoły,
jednocześnie bierze w ręce welon


Ministrant przenosi welon, po czym klęka


Gdy kapłan rozpoczyna czytanie ostatniej ewangelii, ministrant przyklęka przed środkiem ołtarza i przechodzi na stronę epistoły.