Et introibo ad altare Dei, ad Deum, qui lætificat iuventutem meam

MINISTRANT

portal ministrantów posługujących w klasycznym rycie rzymskim


Czynności końcowe ministranta

     

Strona główna

Biblioteka ministranta

Ministrantura

Ceremoniał

 

x. Gerard Szmyd

 

  1. Ministrant po przybyciu do zakrystii staje z lewej strony kapłana i z nim równocześnie skłania głowę przed krzyżem. Kłania się kapła­nowi, kładzie mszał i stojąc z lewej strony ka­płana pomaga mu w zdjęciu szat liturgicznych.

  2. Następnie pozostawiając kapłana w zakrystii, idzie ministrant najpierw zgasić świece (jeśli nie gasi ich zakrystianin) i czyni to w sposób litur­gią przepisany. Po spełnieniu tego, składa ka­nony i pulpit (jeżeli te nie  mają pozostać dla następnej mszy św.) i nakrywa ołtarz.

  3. Wreszcie złożywszy wszystko na miejsce wła­ściwe, zdejmuje strój duchowny i po krótkiej modlitwie przed Najśw. Sakramentem wraca do domu czy też do szkoły.

 


MINISTRANTURA zawierająca przepisy liturgiczne dla ministrantów, akolitów i turiferarza wraz z tekstem mszy św. w języku łacińskim i polskim. Wydał ks. dr Gerard Szmyd, proboszcz kościoła św. Magdaleny we Lwowie, Lwów 1934, Nakładem autora.