Et introibo ad altare Dei, ad Deum, qui lætificat iuventutem meam

MINISTRANT

portal ministrantów posługujących w klasycznym rycie rzymskim


Kwestia zastępstwa subdiakona

     

Strona główna

Biblioteka ministranta

Ministrantura

Ceremoniał

 

x. J. Ch. Mueller

Klerycy (mający niższe świecenia, albo przynajmniej tonsurę) mogą ex rationabile causa zastąpić subdiakona, jednakże nie wolno im nosić manipularza, przy Ofiarowaniu wycierać kielicha, ani doń wody wlewać, od konsekracji począwszy dotykać się kielicha, zdejmować albo wkładać nań palkę, po ablucji wycierać kielich, mogą go tylko nakryć i odnieść. 

Mogą także, gdy nie jest obecny żaden minister in sacris, zastąpić kapelana w Mszy biskupiej (również asystować celebransowi w missa cantata), jed­nakże nie wolno im poza powyższymi ograniczeniami:, poda­wać celebransowi pateny, ani kielicha. Ministrant, niemający jeszcze tonsury, może wprawdzie asystować przy Mszy biskupowi albo kapłanowi, ale tylko do Mszału (może wertować karty i trzymać biskupowi bugię), ale nie wolno mu zanieść kielicha do ołtarza. albo go odnieść.

 


J. Ch. Mueller, Mały ceremoniał dla kleryków i kapłanów, Poznań 1949, s. 104.