Et introibo ad altare Dei, ad Deum, qui lætificat iuventutem meam

MINISTRANT

portal ministrantów posługujących w klasycznym rycie rzymskim


Służba ceremoniarza przy najważniejszych nabożeństwach

     

Strona główna

Biblioteka ministranta

Ministrantura

Ceremoniał

 

o. Hariolf Ettensperger OSB

VI. Służba przy procesjach.

Crm czuwa nad ustawieniem, porządkiem i przebiegiem procesji. Stąd nie ma on w czasie procesji dla siebie stałego miejsca. Jest wszędzie tam, gdzie go potrzeba. Przy większych procesjach dobrze jest dobrać drugiego Crm do pomocy.

 

Uwaga tłumacza: Wiele z „Zarządzeń i znaków” dawanych przez ceremoniarza będzie zbędnych, jeżeli poprzednio całą asystę przeszkoli tak, że będzie niejako „zgrana”. Przeszkolenie to jest bardzo wskazane. Składność ceremonii będzie wówczas zapewniona, a zyska na tym skupienie przy służbie Bożej, nieprzerywane częstymi zarządzeniami ceremoniarza.

 

 


Ettensperger, W SŁUŻBIE OŁTARZA. Podręcznik dla ministrantów wraz z dodatkami "Służba ceremoniarza" i "Służba Boża w Wielkim Tygodniu". Przełożył i uzupełnił. x. Teodor Nogala, Poznań 1948.