Et introibo ad altare Dei, ad Deum, qui lætificat iuventutem meam

MINISTRANT

portal ministrantów posługujących w klasycznym rycie rzymskim


Skróty i wyrażenia łacińskie
(dla ceremoniarzy świeckich)

     

Strona główna

Biblioteka ministranta

Ministrantura

Ceremoniał

 

o. Hariolf Ettensperger OSB

K – kapłan

D – diakon

S – subdiakon

Crm – ceremoniarz

A – akolici

A1, A2 – akolici prawy i lewy

M - ministranci

M1, M2 – ministrant prawy i lewy

Tf – turyferariusz

N – nawikulariusz

Cf - ceroferariusz

 

capitulum – krótki wyjątek z Pisma św. po ostatnim psalmie w nieszporach,

commixtio – zmieszanie Ciała i Krwi Pańskiej,

conclusio – zakończenie oracji, konkluzja,

genuflexio – przyklęknięcie, genufleksja,

inclinatio – pokłon, inklinacja,

inclinatio capitis – pokłon głowy,

inclinatio mediocris – średni pokłon ciała,

inclinatio profunda – głęboki pokłon ciała,

in plano – na posadzce (przed stopniami ołtarza),

in planum – na posadzkę,

incens – kadzidło (nałożenie lub okadzanie),

incensować – okadzać,

kredens – stolik, na którym stoją ampułki,

mensa – płyta ołtarzowa,

ministerium – asysta,

ministerium wyższe – celebrans, diakon i subdiakon,

ministerium niższe – akolici, turyferariusz, nawikulariusz, ceroferariusze,

pax – pocałunek pokoju,

post celebrantem! – za celebransa! (ustawić się za celebransem),

procedant! – naprzód! wskazówka (m. dla lewitów D i S),

prostratio – klękanie na oba kolana, prostracja,

prosternant! – klękać na oba kolana!

recedant! – z powrotem! (do zakrystii),

repositio – schowanie Najśw. Sakramentu do tabernakulum, repozycja,

rewerencja – oddanie czci przez klękanie, pokłon,

Sanctissimum – Najśw. Sakrament,

sedilia – miejsce siedzące wyższego ministerium przy uroczystej służbie Bożej, taboreciki po stronie epistoły,

suppedaneum – powierzchnia najwyższego stopnia,

surgant – wstawać,

thronus – tron.


Ettensperger, W SŁUŻBIE OŁTARZA. Podręcznik dla ministrantów wraz z dodatkami "Służba ceremoniarza" i "Służba Boża w Wielkim Tygodniu". Przełożył i uzupełnił. x. Teodor Nogala, Poznań 1948.