Et introibo ad altare Dei, ad Deum, qui lætificat iuventutem meam

MINISTRANT

portal ministrantów posługujących w klasycznym rycie rzymskim


Msza św. z asystą

     

Strona główna

Biblioteka ministranta

Ministrantura

Ceremoniał

x. J. Ziółkowski

 

1. Celebrans we Mszy z asystą.

2. Akolici we Mszy św. z asystą.

3. Msza św. z wystawieniem Najśw. Sakramentu (akolici).

4. Akolici we Mszy św. żałobnej.

5. Turyfer we Mszy z asystą.

6. Msza św. z wystawieniem Najśw. Sakramentu (turyfer).

7. Msza żałobna (turyfer).

8. Ceremoniarz we Mszy z asystą.

9. Msza św. z wystawieniem Najśw. Sakramentu (ceremoniarz).

10. Msza św. żałobna (ceremoniarz).

11. Subdiakon we Mszy św. z asystą.

12. Subdiakon we Mszy św. z wystawieniem Najśw. Sakramentu.

13. Subdiakon we Mszy św. żałobnej.

14. Diakon we Mszy św. z asystą.

15. Msza św. z asystą podczas wystawienia Najśw. Sakramentu (diakon).

16. Msza św. żałobna (diakon).

 


J. Ziółkowski, Mały ceremoniał dla kleryków i kapłanów, Poznań 1957.